Uutiset

Rantapuistoa Raumalla luvatta
rakentanut ei tyydy purkumääräykseen

JARI RANTANEN

Rauman kaupungin tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus joutuvat selittämään Turun hallinto-oikeudelle, miksi yksityinen kaupunkilainen ei saa rakentaa meren rantaan luvatta penkereitä aitauksineen. Hallinto-oikeuden päätettävänä on myös, saako laiturin rakentaa kaupungin puistomaalle asuinrakennuksen kohdalle ja miksi luvattomat rakennelmat pitää maanomistajan vaatimuksesta poistaa.

Rantapuistoon luvattomasti rakentanut mies on valittanut Turun hallinto-oikeuteen, kun tekninen lautakunta määräsi hänet poistamaan rakennelmat ja palauttamaan alueen entiseen luonnolliseen asuunsa.

Teknisessä virastossa ei ole suunnitelmia ryhtyä panemaan päätöstä täytäntöön ennen kuin asiaan on saatu lainvoimainen ratkaisu. Siihen asti rakennelmat saavat olla kaupungin puolesta paikallaan, ja laituri ja rantaan kunnostettu alue ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kaupungin teknisen viraston käsiin asia tuli keväällä, kun monet yksityishenkilöt ilmoittivat Tuomoniemen rantapuistoon rakennetuista erilaisista penkereistä, aitauksista ja laiturista. Kaupungingeodeetti Markku Vähä-Sipilän käydessä toukokuun puolivälissä paikalla luvattomat rakennelmat tehnyt naapuritontin asukas oli rakentamassa köysiaitaa nurmikoksi kunnostamansa alueen ja yleisen uimarannan väliin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sen jälkeen töitä on täydennetty vielä asentamalla ponttonilaiturille johtavan kaarisillan päähän valaistus. Vettä laiturin kohdalla on vain joitakin kymmeniä senttejä.

Rakentaja myönsi Vähä-Sipilälle heti toimineensa ilman maanomistajan lupaa, mutta on katsonut, että hänellä on oikeus kunnostaa muuten epäsiistiä ranta-aluetta taloyhtiönsä omistaman tontin kohdalla. Teknisessä virastossakin ollaan sitä mieltä, että asukkaalla olisi ollut mahdollisuus etukäteen sopien siistiä aluetta omalla kustannuksellaan kaupungin luvalla ja ohjeiden mukaan. Rakennelmiin, kuten penkereisiin ja laituriin, hän ei olisi kuitenkaan saanut lupaa.

Tekninen lautakunta piti rantapuistoon rakentamista selvästi luvattomana ja muihin eri puolilla kaupunkia vuosien mittaan todettuihin puistoalueiden valtauksiin verrattavana, laajuudeltaan tosin poikkeuksellisen mittavana. Lautakunta antoi rakentajalle määräyksen poistaa luvattomat rakenteet ja palauttaa alue ennalleen. Kun lautakunta ei suostunut rakentajan oikaisuvaatimukseen, tämä on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.