Talous

Suunnittelijalle kuuluu vastuu

Teollisuuden Voima ja ranskalais-saksalainen laitostoimittaja valmistelevat vastauksiaan Säteilyturvakeskuksen tutkintaraporttiin ja sen huomioihin ydinvoimalaprojektin alihankkijoiden työn ohjaamisen puutteista ja tilanteen parantamiseksi esitetyistä suosituksista.

TVO:n projektiosaston johtaja Martin Landtman sanoo Säteilyturvakeskuksen saavan syyskuun puoliväliin mennessä selvityksen siitä, mitä on jo tehty ja mitä vielä aiotaan tehdä. TVO edellyttää hänen mukaansa muun muassa selvennyksiä työmaahenkilöstön vastuisiin ja lisää laadunohjaus- ja laadunvarmistushenkilöstöä sekä tarkennuksia alihankkijoiden valvontaan. TVO aikoo tilaajana ottaa myös enemmän vastuuta henkilöstön valmentamisesta turvallisuuskulttuuriin liittyvissä asioissa.

Ajatusta, että reaktorirakennuksen betonityöt urakoiva kokenut ranskalainen rakennusyhtiö Bouygues ottaisi enemmän vastuuta koko ydinvoimalaitosprojektista, Landtman pitää vaikeasti toteutettavana.

- Laitostoimittaja vastaa suunnittelusta, ja suunnittelijalla on oltava kokonaisvastuu projektista, Landtman sanoo.