Uutiset

Pääesikunta on rikkonut kielilakia

Helsinki,
(STT)

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Pääesikunta on rikkonut kielilakia, kun se on lähettänyt Uudenmaan prikaatille asiakirjoja suomenkielisinä. Uudenmaan prikaati on pelkästään ruotsinkielinen.

Ongelma tuli esille apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksella Uudenmaan prikaatissa. Samalla kävi ilmi, että myös muu virallinen kirjeenvaihto Pääesikunnasta prikaatiin on tapahtunut suomeksi. Asiakirjat on prikaatissa käännetty ruotsiksi.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että kielilain mukaan valtion viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään suomea, jollei vastaanottava tai lähettävä taho ole yksikielisesti ruotsinkielinen. Kun keskushallinnon viranomaiset ottavat yhteyttä ruotsinkieliseen Uudenmaan prikaatiin, niiden on lain mukaan käytettävä ruotsia.

Pääesikunta perusteli kielikäytäntöään muun muassa sillä, että viranomaisten sisäisiä määräyksiä ei ole tarpeen kääntää. Lisäksi se vetosi siihen, että Uudenmaan prikaatin henkilöstö osaa hyvin suomea.

Apulaisoikeusasiamies piti perusteluja oikeudellisesti kestämättöminä.