Uutiset

Venäjä sallii ulkomaisen
avun ydinjäteongelman ratkaisemiseksi

Erja Hyytiäinen

Venäjä on muuttunut ydinvoiman käsittelyssä aiempaa avoimemmaksi kansanväliselle yhteistyölle.

Vielä viisi vuotta sitten ulkomaiset atomialan asiantuntijat eivät saaneet edes tietoa alueella sijaitsevista ydinlähteistä.

- Nyt me olemme päässeet tutustumaan jopa sotilasalueiden lähettyvillä oleviin kohteisiin, asiantuntijajärjestö CEG:n puheenjohtaja Alan Heyes sanoo.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n alaisuudessa toimiva asiantuntija- ja vaikuttajaryhmä CEG perehtyy loppuviikon ajan Olkiluodossa radioaktiivisten jätteiden varastointiin ja loppusijoitukseen.

Järjestön tehtävänä on jakaa tietoa eri maiden ydinvoima-asiantuntijoiden kesken sekä auttaa Venäjää etsimään ratkaisut ydinjätteen käsittelyyn.

Ydinvoimaloiden ohella ratkaistavaksi tulee myös armeijan käyttämien ydinkärkien käsittely.

Suomi esimerkkinä

Heyes nosti esimerkiksi Suomen mallin.

- Meillä pitää olla teknologia, joka toimii ja sen jälkeen yleisö ja poliitikot on saatava vakuuttuneeksi sen toimivuudesta. Tuon keskustelun kestoa ei pidä rajoittaa vaan sille pitää antaa aikaa, Heyes sanoo.

Edelläkävijöinä radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen kallioperään toimivat Ruotsi ja Suomi.

Muualla on valittu toisenlaisia keinoja, esimerkiksi Ranskassa menetelmänä on uraania sisältävien kimppujen käyttö useampaan kertaan.