Uutiset

Valtaosa
suomalaisista
pitää kehitys-
työtä tärkeänä

Suomalaiset suhtautuvat kehitysmaiden auttamiseen erittäin myönteisesti. Tuoreen tutkimuksen mukaan peräti 86 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä joko erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä.

Taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan suomalaiset tietävät melko tarkkaan, miten paljon Suomi käyttää verovaroja kehitysmaiden olojen kohentamiseen. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi määrärahojen olevan 0,3-0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun todellinen tilanne on 0,4 prosentin tuntumassa. 61 prosenttia kyselyyn osallistuneista halusi nostaa Suomen kehitystyöhön käyttämiä määrärahoja.