Uutiset

Jätevesi-
järjestelmiä
saneerataan
laiskasti

Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmissä on paljon puutteita. Muoviteollisuus ry:n ja eri ympäristöviranomaisten laskelmien mukaan Suomessa on vielä noin 300 000 vakituista kiinteistöä, joiden tulisi saattaa jätevesijärjestelmänsä uuden asetuksen vaatimalle tasolle. Toimenpiteille on varattu 10 vuoden siirtymäaika.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusinsinööri Pirjo Rantanen kertoo, että suuressa osassa haja-asutusalueiden vanhoja asuinrakennuksia ja loma-asuntoja on käytössä saostuskaivojärjestelmä, mikä ei ole riittävä mekanismi jätevesien puhdistuksessa. Lisäksi tarvitaan esimerkiksi maasuodattamo tai pienpuhdistamo.