Uutiset

Turkuun neljä
uutta AMK-linjaa

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa neljä uutta ylemmän AMK-tutkinnon linjaa syksyllä 2007. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Turussa aloitetaan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen, rakentamisen, sosiaalialan sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkintoihin johtavat koulutuslinjat.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kettusen mukaan tavoitteena on saada master-tason ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollisimman monelle alalle, jotta työelämässä toimivat ammattikorkeakoulun käyneet voisivat syventää ammattitaitoaan ja pätevöityä oman alansa opettajiksi tai julkisen sektorin virkoihin.