Uutiset

Lasten
elinolojen
seurantaa
tehostettava

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mukaan lasten elinolojen seuranta on riittämätöntä ja tieto on hajallaan valtionhallinnossa. Aulan mielestä kehityksen seuraamiseksi ja lasten pahoinvoinnin vähentämiseksi tarvitaan kansallista kokonaisstrategiaa.

- Seuraavan hallitusohjelman tulisi sisältää konkreettisia tavoitteita lasten pahoinvoinnin vähentämiseksi. Se voitaisiin mieltää yhtä lailla tavoitteeksi kuin esimerkiksi työttömyyden puolittaminen, Aula sanoo.

Aulan mielestä moni asia on hyvin suomalaisten lasten elämässä, mutta kasvavalle joukolle kasautuu monimutkaisia ongelmia. Lisäksi lasten palveluiden saanti on usein epätasa-arvoista. Kunta- ja palvelurakenteiden uudistus voisi onnistuessaan tuoda tähän parannuksen, uskoo Aula.

Toimintakertomus lapsiasiavaltuutetun ensimmäisestä syksystä julkistettiin keskiviikkona. Valtuutettu aloitti työnsä syyskuussa 2005. Toimintakertomus sisältää arvion lasten hyvinvoinnin kehityksestä ja oikeuksien toteutumisesta.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on ajaa lasten etua yhteiskunnassa toimimalla mielipidevaikuttajana ja aloitteentekijänä. Hän ei ota kantaa yksittäistapauksiin.

YK:n lapsen oikeuksien komitean mielestä lapsiasiavaltuutetulla tulisi olla valta myös valitusten käsittelyyn käytännössä, mutta Aula ei näe sitä tarpeellisena.

Ensimmäisenä syksynä lapsiasiavaltuutetun toimistoon tuli kansalaisilta lähes kaksisataa lasten oikeuksia koskevaa yhteydenottoa. Asiakaspalvelu ruuhkautui pahoin, sillä toimiston voimavarat olivat yhteydenottojen määrään nähden riittämättömät.

Yhteydenotoissa nousivat esille erityisesti erotilanteisiin liittyvät huoltoriidat. Aulan mukaan psykososiaaliset palvelut ja sovittelu vanhempien erotilanteissa ovat yhteiskunnassa tällä haavaa riittämättömät.