Uutiset

Heinäluoma ja Wallin kommentoivat kuntauudistusta

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoman mukaan uudistus rohkaisee monin tavoin kokoamaan vahvempia kuntia ja sitä kautta turvaamaan tulevaisuuden palveluja. RKP:n puheenjohtaja Stefan Wallinin mukaan kuntauudistuksen puitelaista saatiin niin hyvä tulos kuin näissä oloissa on mahdollista. Vasemmistoliiton Minna Sirnö puolestaan totesi, ettei valittu malli kaikilta osin vastaa vasemmistoliiton tavoitteita, se ei selkeytä hallintoa eikä tee sitä avoimemmaksi. Vihreiden Osmo Soininvaaran mielestä puitelaki ei riitä vastaukseksi niihin vakaviin ongelmiin, joiden vuoksi projekti käynnistettiin. Hän sanoi silti suosittelevansa, että vihreät hyväksyisivät ehdotetun puitelain.