Uutiset

Työolojen kehittämiseen
runsaat viisi miljoonaa

Työsuojelurahasto on myöntänyt 5,4 miljoonaa euroa työelämän tutkimus-, kehitys-, tiedotustoimintaan.

  Apurahahakemuksia saapui 267, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viitenä edellisenä vuotena. Määrärahan sai 154 hanketta.

- Rahaston rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelee ja kouluttautuu entistä enemmän työelämätutkijoita. Myös henkilökohtaiset stipendit tukevat nuorten työelämätutkijoiden pätevöitymistä, toimitusjohtaja Peter Rehnström selvittää.

Tutkijastipendien määrä nousi peräti 60 prosentilla. Tutkijastipendi on 14 700 euroa, ja niitä myönnettiin 11 hakijalle.

Rahaston hankkeiden tavoitteena on poistaa työolojen epäkohtia, edistää hyvien työolojen kehittymistä ja työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta, työterveyttä ja tuottavuutta.