Uutiset

Alkolukkoa suositellaan kunnallisiin kuljetuksiin

Viranomaisten tilaamissa kuljetuksissa suositellaan käytettäväksi alkolukolla varustettua bussia tai taksia. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tulee voimaan elokuun alussa.

Alkolukolla varustettujen ajoneuvojen käyttö on kuntien, koulujen ja laitosten kuljetuksissa suositusluontoinen määräys.

Ministeriö on ohjeistanut lisäksi, että tilausbusseissa ei saa olla enempää matkustajia kuin rekisteriotteeseen on merkitty. Tilausbussien kuormitusmääräysten muutoksen siirtymäaika jatkuu vuoden 2007 heinäkuun loppuun. Määräykset eivät koske linjaliikennettä.

Nykysäännösten mukaan koulukuljetusbusseissa saa olla jopa 50 prosentin ylikuorma.