Uutiset

Herrankukkaron kaava
herätettiin henkiin

Turun Sanomat, Rymättylä

Rymättylän kunnanhallitus on päättänyt aloittaa Herrankukkaron matkailualueen kaavoittamisen alusta uudelleen. Turun hovioikeus kumosi maaliskuussa alueen asemakaavan vedoten siihen, ettei kaavan vaikutuksia ympäristöön ole selvitetty.

Alueen kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa, ja tarvittavat puutteellisuudet on tarkoitus kumota uuden kaavan myötä.

Herrankukkaron uusi asemakaava on tarkoitus saada hyväksyttyä kunnanvaltuustossa ensi vuoden alkuun mennessä.