Talous

Elinkeinoelämä poistaisi yrityksistä perintöveron

Juha Kaihlanen

Elinkeinoelämä kannustaisi verokevennyksillä suomalaisia omistamaan ja yrittämään. Elinkeinoelämän järjestöt haluavat poistaa perintö- ja lahjaveron yritysvarallisuuden osalta.

  Osinkotulojen veronalaista osuutta olisi alennettava ja listaamattomien yhtiöiden pääomatulo-osinkojen osuutta korotettava. Järjestöjen mielestä myös verovapaan osinkotulon enimmäismäärää pitäisi nostaa.

Yhteisöveroprosenttia elinkeinoelämä pudottaisi asteittain noin 20 prosenttiin.

Veroehdotuksia esitteli perjantaina Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät.

Jokamiehen omistajuutta ja kotitalouksien osakesäästämistä järjestöt edistäisivät jättämällä osinkotulot ja arvopaperien luovutusvoitot verottamatta 5 000 euroon asti.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtajan Eero Heliövaaran mukaan pääomatulojen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi asettaa yhtäläinen verotus, joka ei vaihtelisi tulon muodon tai yrityksen mukaan. Nykyisin osinkoja verotetaan eri tavalla kuin vuokra- ja korkotuloja. Ylipäätään verotusta pitäisi siirtää pois pääoman verottamisesta tuoton verottamiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Seuraavaan hallitusohjelmaan

Omistamista koskevat verolinjaukset on tarkoitettu seuraavan hallitusohjelman pohjaksi. Järjestöt pidättäytyivät tarkoista numeroista.

- Väljyys antaa mahdollisuuksia keskusteluun, Heliövaara perusteli.

Ehdotuksen vaikutuksia valtion verotuloihin on vaikea arvioida, koska yritystoiminnan ja koko talouden piristyessä myös verokertymät voivat kasvaa vaikka prosentit laskisivat.

Yhteisöverotulot ovat noin 1,2 miljardia euroa, osinkoverojen tuotto 100 miljoonaa euroa ja yritysvarallisuuden perintövero noin 50-100 miljoonaa euroa.

EK:n puheenjohtaja Christoffer Taxell vertasi kireää yritysverotusta lypsävän lehmän tappamiseen.

Suomalainen omistus turvattava

Ulkomaisten omistuksessa on Helsingin pörssin markkina-arvosta noin puolet. Taxell huomautti, että ulkomaisen omistuksen suuri määrä ei ole ongelma, mutta suomalaisen omistuksen vähäisyys on ongelma.

Kotimaisen omistuksen lisäämiseksi EK suosittelee myös henkilöstörahastoja. Niiden lisäksi kaivataan Taxellin mielestä lisää kunnon kapitalisteja, joita Suomessa on Ruotsiin verrattuna valitettavan vähän.

Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan puheenjohtajan Bertel Pauligin mielestä suomalaisella omistuksella on suuri merkitys varsinkin silloin, kun yritys miettii uusien investointien sijoituspaikkoja.

Hän arveli, ettei esimerkiksi kahvipaahtimoa rakentaisi Suomeen enää muu kuin suomalainen omistaja.