Uutiset

Lisämaksun periminen hulevesistä
lykkääntyy Turussa vuoteen 2008

HANNU MIETTUNEN

Kaksinkertaisen jätevesimaksun periminen ns. hulevesistä lykkääntyy Turussa ainakin vuodella. Maksu piti ottaa käyttöön ensi vuoden alusta, mutta se ei ole vesilaitoksen mukaan käytännössä edes mahdollista. Aloitusaika on näillä näkymin vuoden 2008 alku.

Turun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että maksu otetaan käyttöön viimeistään silloin, kun Kakolan uusi jätevedenpuhdistamo aloittaa toimintansa.

Hallitus antoi vesilaitoslautakunnan tehtäväksi selvittää, voidaanko maksu ottaa käyttöön porrastetusti. Se määräsi lautakunnan myös tutkimaan, onko olemassa tasapuolisempaa maksuperustetta kuin jäteveden eli käytetyn talousveden määrä.

Hallitus määräsi myös "tarkistamaan" maksupäätöstä niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät ole hulevesiverkon ulottuvissa. Väljähkö sanamuoto tarkoittanee maksusta vapauttamista tai ainakin alentamista.

Lisäksi hallitus "totesi kantanaan", että kaikki Kakolan puhdistamon osakaskuntien kiinteistöt on liitettävä hulevesiverkkoon. Se perusteli tätä sekä tasapuolisuudella että puhdistamon ympäristöluvalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Liittymisestä on kaupunginhallituksen mielestä vapautettava ne kiinteistöt, joiden liittyminen laskisi pohja- tai orsivesiä ja vaarantaisi rakennusten perustuksia. Rakennusvalvontatoimisto sai tehtävän selvittää asiaa.

Käytännössä vesilaitoslautakunta tekee maksuista nyt uuden päätöksen. Kaupunginhallitus haluaa sen nähdäkseen ennen täytäntöönpanoa.

Hyväksytyn päätöslauselman oli muotoillut Sdp:n Seppo Lehtinen , jonka tekemään aloitteeseen koko asian käsittely perustui. Päätös oli yksimielinen.

Maksajia luultavasti vain 2 000 - 3 000

Hulevesimaksu eli kaksinkertainen jätevesimaksu aiotaan periä niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat sade- tai salaojavetensä jätevesiviemäriin. Tällaisia kiinteistöjä on vesilaitoksen karttojen mukaan Turussa noin 6 000.

- Joukossa on varmasti myös paljon sellaisia, joilla on asiat aivan kunnossa, sanoo vesilaitoksen toimitusjohtaja Irina Nordman sanoo.

Osa tiedoista on vanhentuneita. Esimerkiksi rintamamiestalojen aikanaan viemäriin yhdistettyjä salaojia on irrotettu myöhempien peruskorjausten yhteydessä.

Nordman arvioi, että asia koskee todellisuudessa ehkä 2 000-3 000:tta kiinteistöä.

- Siinäkin joukossa on varmasti sellaisia, joiden kohdalla joudutaan miettimään, mikä on kohtuullista, Nordman sanoo.

Hulevesiviemäri saattaa olla kaukana tontin rajalta tai vettä saatettaisiin joutua pumppaamaan ylämäkeen. Tällaisissa tapauksissa mietitään muita keinoja.

- Meidän kuningasajatuksemme on, että hulevedet saadaan pois jätevesiviemäreistä. Jos ne pystytään esimerkiksi imeyttämään omalle tontille, se on meidän kannaltamme oikein hyvä ratkaisu, Nordman sanoo.

Vapautusta on anottava erikseen. Luvan myöntää ympäristö- ja kaavoituslautakunta, jonka pöydällä onkin jo muutaman viikon odottanut lähivuosien ensimmäinen anomus. Lautakunta on ilmeisesti odottanut kaupunginhallituksen linjausta asiaan.

Yhteys viemäriin todistetaan savulla

Kaupunginhallituksen kehotus uusien hulevesiviemärien rakentamisesta ei johda luultavasti kovin dramaattisiin muutoksiin.

- Melkein koko kaupunkihan on jo hulevesiverkossa. Ei sellaisia alueita ole juuri muualla kuin saarilla, Nordman kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaupunginhallitustakin on todennäköisesti hämännyt se, että hulevesiviemäri saattaa olla aivan tavallinen avo-oja. Pääasia on, että sade-, sulamis- tai salaojavedet eivät päädy kuormittamaan jätevedenpuhdistamoa.

Maksua ei Nordmanin mukaan missään tapauksessa pystyttäisi perimään alkuperäisessä aikataulussa eli vuoden 2007 alussa.

- Realistista on aloittaa vuonna 2008, Nordman sanoo.

Syynä on se, että vesilaitoksen on pystyttävä jokaisessa yksittäisessä tapauksessa todistamaan, että hulevesiä todella päätyy viemäriin. Siihen on tosin olemassa yksinkertainen keino. Jätevesiviemäriin johdetaan savua. Jos sitä alkaa nousta talon nurkalta, salaoja on yhdistetty viemäriin. Sisälle savu ei viemärin vesilukkojen läpi pääse.

Savutestiin joudutaan vain, jos asiasta on kiistaa. Omistaja saattaa olla myös autuaan tietämätön talon alkuperäisten rakentajien tekemistä virityksistä.

Jäteveden eli kiinteistössä kulutetun talousvesimäärän käyttäminen hulevesien hinnoittelussa on sinänsä täysin mielivaltainen mittari, mutta Nordman ei usko, että sille löytyisi oikeudenmukaisempaa tai ainakaan yhtä yksinkertaista vaihtoehtoa.

- Kaupunginhallitus haluaisi kai käyttää sademääriä eli tontin tai katon pinta-alaa, hän pohdiskelee.

Nordmanin mielestä se monimutkaistaisi asiaa turhaan. Maksun tarkoitushan ei ole kerätä maksua pysyvästä palvelusta, vaan pikemmin savustaa asiakkaita liittymään hulevesiviemäriin.