Uutiset

Ugin Seikowin
koululle tukea Museovirastolta

Koulukäytön jatkuminen Seikowin koulussa Uudessakaupungissa on olennainen osa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Näin todetaan Museoviraston lausunnossa, jota siltä oli pyytänyt koulun vanhempainyhdistys Seikowin Taustajoukot. Museovirasto viittaa lausunnossaan myös voimakkaaseen kansalaismielipiteeseen koulun toiminnan säilyttämiseksi.

- Koulutyön jatkuminen turvaisi kulttuuriperinnön luontevan välittymisen tulevillekin sukupolville omaksi koetussa, hyvässä kouluympäristössä, lausunnossa sanotaan.

Uudenkaupungin kaupunki on valmistelemassa kouluverkkoselvitystä, jossa esitetään Seikowin koulun lakkauttamista.

Koulurakennukset on rakennettu 1800-luvun puolivälin jälkeen. Uusrenessanssityyliset Seikowin koulu ja nykyinen kirjastorakennus ovat Museoviraston mielestä Uudenkaupungin tärkeimpiä julkisia rakennuksia jälleenrakennuskaudelta, joka ajoittuu kaupunkia tuhonneiden tulipalojen jälkeiseen aikaan.

Vanhin koulukorttelin rakennuksista on ollut koulukäytössä jo noin 140 vuotta eli se on Suomen vanhimpia yhä käytössä olevia koulurakennuksia.

Koulukäytön jatkuminen on olennainen osa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa ja arvojen turvaamista. Koulutoiminnan jatkuminen on merkittävä tekijä koko korttelin vaalimisessa, Museovirasto toteaa lausunnossaan.

Lääninarkkitehti G. Th. Chiewitzin laatima Uudenkaupungin asemakaava vahvistettiin vuonna 1856. Sen keskeinen kaupunkirakennustaiteellinen akseli kulkee Museoviraston mukaan Seikowin koulupihan poikki.