Uutiset

Pääkaupunkiseudun sekajätteet polttoon

Pääkaupunkiseudulle tai sen lähistölle rakennetaan jätteenpolttolaitos sekajätteiden käsittelyä varten. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) hallitus teki perjantaina periaatepäätöksen laitoksen rakentamisesta. Samalla hallitus hautasi lopullisesti hankkeen mekaanis-biologisen jätteenkäsittelylaitoksen rakentamisesta. YTV:n teettämän selvityksen mukaan jätteen polttoon perustuvat laitokset ovat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kuin jätteiden sijoitus kaatopaikalle. YTV hakee laitoksen rakentamiseen ja sen tuottaman sähkön ja lämmön hyödyntämiseen yhteistyökumppania energiayhtiöistä tai teollisuuslaitoksista.