Uutiset

Tuomilehto siirrettiin tutkimus-
hankkeista vilppien vuoksi

Kansanterveyslaitos on siirtänyt päätutkijana toimineen professori Jaakko Tuomilehdon sivuun diabetekseen liittyvistä merkittävistä tutkimushankkeista. Siirto johtui hankkeisiin liittyvistä eettisistä ongelmista. Tutkittavien suostumusta ei esimerkiksi tiedusteltu sillä tavoin kuin nykysäännökset vaatisivat.

Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan mukaan Tuomilehto siirtyi hankkeista sivuun vuodenvaihteen paikkeilla. Asiasta kerrotaan Kansanterveyslaitoksen viime vuoden toimintakertomuksessa.

Kansanterveyslaitoksen asettama tutkintaryhmä katsoi jo syksyllä, että Tuomilehdon tutkimushankkeissa loukattiin hyvää tieteellistä käytäntöä. Muun muassa määrärahahakemuksissa oli virheellisiä tietoja. Vilpillinen toiminta ei kuitenkaan vaarantanut tutkittavien terveyttä tai aiheuttanut heille fyysistä haittaa.