Uutiset

Työpaikoille uusi suositus hoitoonohjauksesta

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet uudesta hoitoonohjaussuosituksesta, jolla pyritään saamaan selkeät pelisäännöt päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä työpaikoilla. Kelalle lähtee viesti, jossa toivotaan parannusta päihdeongelmaisen toimeentulon korvaamiseen katkaisuhoidon ja kuntoutuksen aikana.

Nykyisin päihdeongelmaisen hoidosta aiheutuvat kustannukset jäävät usein hoidettavan itse maksettaviksi. Uusi suositus korvaa yli 30 vuotta vanhan hoitoonohjaussuosituksen ja painottaa entistä vahvemmin ongelmien ennaltaehkäisyä.

Suosituksessa korostetaan, että työpaikoilla ei pitäisi sallia päihteiden käytön salailua ja vähättelyä.

Kun päihdeongelma havaitaan, esimiehen on keskusteltava työntekijän kanssa ja arvioitava mahdollinen hoidon tarve yhdessä työterveyshuollon kanssa.