Uutiset

Lieto hyväksyi
uuden
rakennus-
järjestyksen

Turun Sanomat, Lieto

Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi kahden äänestyksen jälkeen kunnan uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestyksen mukaisesti koko kunnan asemakaava-alueitten ulkopuolinen alue on määritelty suunnittelutarvealueeksi. Epätavallista ratkaisua perustellaan näille alueille tasaisesti kohdistuvalla rakennuspaineella ja ympäristöarvoilla.

Asiaa on pureskeltu sekä hallitus- että valtuustotasolla moneen kertaan.

Rakennusjärjestyksen hylkäämistä kannatti äänestyksessä vain kolme valtuutettua.

Toinen äänestys koski päätöksen voimassaoloajan lyhentämistä kymmenestä vuodesta neljään vuoteen. Kunnanhallituksen kymmenen vuoden ehdotus voitti äänin 23-10 kahden äänestäessä tyhjää.