Talous

Hallinto-oikeus hylkäsi
työnantajan valituksen
jälkiverokiistassa

Jenni Kimpimäki

Turun halllinto-oikeus on antanut toissa viikolla keikkatyöläisten päivärahakiistaan liittyvän kielteisen päätöksen. Päätös on tällä erää ensimmäinen hallinto-oikeuden kannanotto, joka koskee työnantajaa. Tähän mennessä jälkiverotukseen liittyviä päätöksiä on tehnyt Lounais-Suomen verovirasto.

Hallinto-oikeuden tuore päätös koskee metallialan yrityksen tekemää työnantajamaksuihin liittyvää valitusta. Viiden vuoden aikana vajaalle 100 telakkatyöntekijälle maksetut päivärahat katsottiin palkaksi, josta työnantajan on maksettava ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksuja. Työnantaja valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka nyt hylkäsi yrityksen tekemän valituksen ja velvoitti sen maksamaan työnantajamaksut.

Käsittelyssä on tällä hetkellä kymmenkunta yhtiötä, jotka ovat valittaneet jälkiveropäätöksistä. Hallinto-oikeuden päätöksiin voi hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Telakkapäiväraha-asiassa Verohallitus on ottanut käsiteltäväkseen huojennushakemukset, joita ei kuitenkaan käsitellä valituksen ollessa vireillä. Verohallitukseen on toimitettu useita kymmeniä huojennushakemuksia.