Uutiset

Öljypäästöistä aletaan periä rangaistusmaksua

TS/Riitta Salmi<br />Airiston öljyntorjuntaharjoituksessa kuviteltu öljy pääsi mereen Flammanista. Ympärillä olleet alukset yrittivät puomikääröineen torjua vahinkoa. Tämänkertaiseen Rajakari 2005 -öljyntorjuntaharjoitukseen osallistui Airistolla öljyntorjunta-aluksia koko Saaristomeren alueelta, Porista, Ahvenanmaalta ja Ruotsista. Linja-alus.
TS/Riitta Salmi
Airiston öljyntorjuntaharjoituksessa kuviteltu öljy pääsi mereen Flammanista. Ympärillä olleet alukset yrittivät puomikääröineen torjua vahinkoa. Tämänkertaiseen Rajakari 2005 -öljyntorjuntaharjoitukseen osallistui Airistolla öljyntorjunta-aluksia koko Saaristomeren alueelta, Porista, Ahvenanmaalta ja Ruotsista. Linja-alus.

Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä otetaan käyttöön rangaistusmaksu öljyn päästämisestä mereen. Hallinnollinen öljypäästömaksu koskee kauppa- ja huvialuksia sekä kotimaan liikenteen lastialuksia.

Maksun edellytyksenä on, että öljyn tai öljypitoisen seoksen päätymisestä mereen aiheutuu esimerkiksi rantaviivalle tai luonnonvaroille merkittävää haittaa.

Maksua aletaan periä huhtikuun alussa. Se määrätään aluksen omistajalle tai laivan isännälle, ja sen suuruuteen vaikuttavat päästön määrä ja aluksen bruttovetoisuus.

- Maksusta saadaan nopea työkalu, jolla voidaan iskeä kiinni öljypäästöihin. Uskomme, että maksun käyttöönotolla on päästöjä ehkäisevää vaikutusta, lainsäädäntöneuvos Pertti Normia rajavartiolaitoksesta kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä perjantaina.

Maksun käyttöönoton taustalla on huoli kasvaneesta öljyonnettomuuden riskistä Itämerellä. Sekä henkilöliikenteen että öljykuljetusten määrä on kasvanut tuntuvasti, ja esimerkiksi Suomenlahden kautta kuljetetaan noin 110 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Itämerellä on totaalikielto öljyn päästämiselle mereen, ja asiasta tiedotetaan aluksille Tanskan salmissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Maksulle ei ylärajaa

Aiemmin viranomaiset ovat olleet kohtuullisen voimattomia öljypäästöjen aiheuttajien rankaisemisessa. Poliisiylijohtaja Markku Salmisen mukaan viime vuoden 48 öljypäästön aiheuttajista vain harva joutui rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Rajavartiolaitos voi öljypäästömaksun perinnän turvaamiseksi pysäyttää aluksen enintään 14 päivän ajaksi. Aluksen puolesta voidaan asettaa rajavartiolaitokselle rahavakuus, jolloin pysäytysmääräys on peruutettava.

Maksu voidaan määrätä jo kohtuullisen pienestäkin päästöstä. Pertti Normian mukaan maksu voi tulla jo noin kymmenen litran päästöstä.

Maksun suuruus on määritelty taulukossa, joka on tehty aluksen bruttovetoisuuden ja päästön suuruuden perusteella.

- Taulukon mukainen minimimaksu on 4 278 euroa ja maksimimaksu 423 510 euroa. Mitään varsinaista ylärajaa ei kuitenkaan ole, Normia sanoi.

Alkuperästä riittävä näyttö

Maksun määrääminen ei edellytä sen selvittämistä, kuka päästön aluksella aiheutti. Päästön alkuperästä on kuitenkin oltava riittävästi näyttöä esimerkiksi valvontalentojen tai merestä otettujen näytteiden perusteella.

Maksua ei kuitenkaan määrätä, jos öljypäästömaksu ja mahdollinen rikosoikeudellinen sakko annettaisiin samalle ihmiselle. Öljypäästöjen esitutkinnasta vastaa poliisi, jolle rajavartiolaitos antaa tarvittaessa virka-apua. Maksupäätöksestä voi valittaa Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen.

Suomalaiset valvontalentokoneet havaitsivat vuosina 2000-2005 kaikkiaan 395 öljypäästöä. Normia arvioi, että noin 90 prosenttia päästön aiheuttajista olisi saanut maksun, jos maksu olisi ollut käytössä ja päästön aiheuttaja tiedossa.

Maksun käyttöönotto liittyy sisäasiainministeriön linjaukseen, jolla pyritään tehostamaan öljypäästöjen valvontaa ja rikosten esitutkintaa. Öljypäästömaksu ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksia.