Uutiset

Sairaanhoitopiirin laskutus
selittää terveystoimen
tilinpäätöksen ylityksen

Turun Sanomat

Turun terveyslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle selvityksen, miksi terveystoimi ylitti viime vuoden tilinpäätöksessään 14,5 miljoonaa euroa nettotalousarvionsa.

Terveystoimi muistuttaa, että suurin osa ylityksestä, 10,3 miljoonaa euroa, aiheutui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuksesta. 4,2 miljoonaa euroa selittyy terveystoimen oman toiminnan ylityksestä. Ylitys on tulojen alituksen ja menojen ylityksen summa.

Sairaanhoitopiirin laskutus ylittyi edellisvuodesta 10 prosentilla. Sairaanhoitopiiri teki viime vuoden kesäkuussa lisätalousarvion, josta Turulle lankesi laskennallisesti maksuosuuksia yli seitsemän miljoonaa euroa.

Terveystoimen oman toiminnan ylitykset koostuvat muun muassa pitkäaikaissairaanhoidon ylittyneistä kustannuksista sekä hengityshalvauspotilaiden hoidosta, joihin terveystoimi ei voi varautua, koska hoidon tarve riippuu potilaiden sairastumisista.

Terveyslautakunta toteaa kaupunginhallitukselle lähettämässään selityksessä, että Turun kaupungin tulisi varautua talousarviossaan riittävällä summalla kuntalaistensa sairauksien hoitoon.

Kuntaliiton viimeisimmässä vertailussa vuodelta 2004 Turun ikävakioidut terveydenhuollon menot olivat toiseksi alhaisimmat yhdentoista suurimman kaupungin joukossa.