Uutiset

Tv-ohjelmien tuotesijoitteluille
tulossa EU-säännöt

EU:n televisiodirektiiviin suunnitellaan muutoksia, jotka muun muassa keventäisivät hieman tv-mainontaa koskevaa sääntelyä. Yhden tunnin aikana sallittavan mainonnan määrä ei lisääntyisi, mutta mainosten sijoittamiseen tulisi enemmän liikkumavaraa.

Tv-ohjelmissa esiintyvälle tuotesijoittelulle ja sponsoroinnille sen sijaan halutaan entistä täsmällisemmät pelisäännöt. Keskeinen idea on, että niistä on selvästi kerrottava katsojille eivätkä ne saa vaikuttaa ohjelmien sisältöön. Tähän asti tuotesijoittelua ja sponsorointia on valvottu piilomainontaa koskevien määräysten pohjalta.

EU:n komissio esittää nyt, että lasten- ja dokumenttiohjelmissa tuotesijoittelu olisi kokonaan kiellettyä, uutis- ja ajankohtaisohjelmissa sen lisäksi myös sponsorointi. Tupakkayhtiöt eivät saisi toimia ohjelmien sponsoreina lainkaan ja lääketeollisuuskin vain tietyin rajoituksin.

Valtioneuvosto antoi komission esityksen tiedoksi eduskunnalle torstaina. Sen taustalla on viestintäverkkojen digitalisointi, jonka vuoksi tv-direktiivin soveltamisalaa halutaan laajentaa.