Uutiset

Nuorten oma seksikulttuuri koventunut

Turun Sanomat

Nuorten seurustelua tutkinut dosentti Sari Näre Helsingin yliopistosta sanoo, että nuorten oma seksuaalikulttuuri on selvästi koventunut. Romantiikalle ei enää löydy jalansijaa, vaan tunteiden varaan heittäytymistä on alettu varoa.

- Luotettavuudesta on tullut nuorten arjessa akuutti asia myös seksistä puhuttaessa. Nuoret, erityisesti tytöt, tekevät jatkuvasti riskianalyysiä siitä, uskaltavatko he luottaa toiseen ja ottaa riskin haavoittumisesta, Näre kertoo.

Hänen mukaansa pelko luottamuksen menettämisestä on johtanut siihen, etteivät nuoret sitoudu seurustelusuhteisiin niin tiiviisti kuin aiemmin. Vaikka tasavertaiseen vastavuoroisuuteen ja tunteisiin perustuva suhde on nuorten keskuudessa tavoiteltavin ja yleisin, ei kumppanin kanssa tarvitse seurustella mennäkseen tämän kanssa sänkyyn.

Oma lukunsa on Näreen mukaan ne nuoret, joiden mielestä tunteita voi ja saa teeskennellä seksuaalisten päämäärien saavuttamiseksi.

- Jos poika suostuttelee tyttöä ja tämä siksi myöntyy kanssakäymiseen ollaan jo lähellä seksuaalista väkivaltaa. Siinä siirretään tytön kieltäytymisen rajoja. Se mikä pojasta tuntuu suostuttelulta voi tytöstä tuntua pakottamiselta, Näre toteaa.

Hän on huomannut, että tyttöjen asenteet seksuaalisuutta kohtaan ovat koventuneet ja alkaneet muistuttaa enemmän poikien tapoja. Nykykulttuuri ja erityisesti internet on hämärtänyt rajoja lapsuuden ja aikuisuuden sekä yksityisyyden ja julkisuuden välillä.

- Seksuaalisuus annetaan nuorille ulkopuolelta, sen sijaan että he löytäisivät sen itse.

- Jos ensimmäiset kontaktit seksuaalisuuteen ovat esimerkiksi internetsivustoilla esiintyvää kovaa pornoa, voi se vaikuttaa nuoren käsityksiin seksistä, Näre toteaa.