Uutiset

Vuoden 1918 taistelut
luultuakin verisempiä

Vuoden 1918 taisteluissa kaatuneiden määrä on tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavasti aiemmin oletettua suurempi.

Tutkija Aapo Roseliuksen teoksessaan Amatöörien sota - Rintamataisteluiden henkilötappiot Suomen sisällissodassa 1918 esittämä arvio kaatuneiden määrästä on noin 40 prosenttia suurempi kuin aikaisemmin on oletettu. Punaisten osalta uusi luku on peräti 65 prosenttia korkeampi.

Roseliuksen tutkimuksen mukaan vuoden 1918 sodassa kaatui 5 717 punaista, 3 458 valkoista ja 363 osapuoleltaan tuntematonta. Kun sodassa kaatui myös arviolta noin tuhat saksalaista ja venäläistä, nousee kolme kuukautta kestäneissä rintamataisteluissa menehtyneiden määrä lähes 11 000:een.

Edellisen arvion kaatuneista teki vuonna 1921 Tilastollinen keskustoimisto, jonka mukaan sodassa kaatui 3 178 valkoista, 3 463 punaista ja 153 osapuoleltaan tuntematonta eli yhteensä 6 794 suomalaista.

Valtioneuvoston kanslian julkaisema tutkimus pohjautuu Suomen sotasurmat 1914-1922 -projektin aineistoon.

Tutkija arvioi punaisten suurten rintamatappioiden johtuneen ennen muuta kolmesta seikasta. Näitä ovat valkoisten suorittamat vankien teloitukset taistelujen yhteydessä, punaisten vähäinen sotilasosaaminen sekä saksalaisen Itämeren divisioonan järjestelmällistä tappamista muistuttaneet sotatoimet Etelä-Suomessa.

Roseliuksen tutkimus on luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa http://www.vnk.fi.