Uutiset

Linnanfältin
suunnitteluun
kolme diplomityötä

ERJA TAPANA

Turun Linnanfältin alueelle on osana valtakunnallista Moderni puukaupunki -hanketta suunnitteilla uusi puinen asuinalue. Tavoitteena on luoda Turun linnan kupeeseen puurakentamisella laadukas historialliseen keskustamiljööseen sopiva, asukkaiden toiveisiin vastaava yhdyskunta.

Suunnittelualuetta rajaavat Linnankatu, sataman rautatie, Amiraalistonkatu sekä energialaitos.

Työt nähtävillä Forum Marinumissa

Kolme arkkitehtiopiskelijaa Oulusta, Espoosta ja Tampereelta on tehnyt Linnanfältin kokonaisuunnitelmasta diplomityönsä, jotka ovat nähtävillä ensi maanantaihin asti Forum Marinumissa.

Linnanfältin kaava halutaan nyt nopeasti eteenpäin. Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivosen mukaan tavoitteena on, että nykyasussaan vajaakäytössä olevan alueen asemakaava on valmis jo vuoden kuluttua.

Puukaupunginosan rakentamiselle vauhtia antaa myös se, että hankkeella on kaupunginhallituksen yksimielinen tuki.

Anri Linden Teknisestä korkeakoulusta, Outi Leppänen Tampereen teknisestä yliopistosta ja Tatu Pärssinen Oulun yliopistosta ovat Toivosen mukaan saaneet aikaan kolme korkealaatuista, toteuttamiskelpoista ja kuitenkin erilaista suunnitelmaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Näkymiä Turun linnaan ja Aurajoelle

Suunnittelualueen merkittäväksi tekevät Linnankadun suojellut puutalot sekä Turun linnan ja Aurajoen läheisyys. Töissä onkin haviteltu näköyhteyksiä linnaan ja kulkuraitteja Aurajoen rannalle.

Suunnitelmassaan Linden säilyttää Engelin ruutukaavan korttelien päämuodot ja jatkaa perinnettä sijoittamalla rakennusten päämassat katujen varsille. Työssä on pihakatuja ja intiimejä sisäpihoja. Lindenin työssä energialaitoksen viereen tulee pääaukio, ja sen viereen 5-kerroksinen liikerakennus.

Pärssiselle lähtökohtana on identiteetin luominen alueelle, jonka läpi luikertelevat ketjumaiset pitkät rakennusten sarjat. Työssä on keskiaikaisen kaupungin rikkautta.

Asemakaavalliselta ratkaisultaan suunnitelma noudattaa eniten Turulle ominaista umpikorttelirakennetta.

Leppäsen työ taas poikkeaa perinteisen ruutukaavan rakennuskannan rakeisuudesta. Siinä rakennusmassat jättävät väliinsä pitkiä näkymiä. Energialaitoksen aukion varteen hän sijoittaa asuinkerrostaloja. Energialaitokseen hän sijoittaisi kirjakahvilan ja sen sisäpihalle uudisrakennuksen.

Pysäköinti maan alle

Kaikissa töissä kaupunkikuvaa kohentaa se, että pysäköinti on esitetään upotettavaksi maan alle.

Kukin suunnittelija on osoittanut Amiraalistonkadulta yhteyksiä Linnankadulle suurkorttelin kautta. Myös liittyminen ratikkahallin suuntaan kulkee kussakin suunnitelmassa luontevasti aukioiden sarjalla.

Korttelialueilla tärkeintä on asuminen. Uudisrakennuksiin suunnittelijat ovat tuoneet jonkin verran myös liike- ja toimistotiloja. Vanha ratikkahalli on pantu palvelemaan aluetta monitoimitilana.

Toivosen mielestä asemakaavatyössä pystytään parhaiten hyödyntämään Pärssisen ja Lindenin töitä. Jatkossa, kun päästään käsiksi rakennuksiin, kaikki kolme ovat käytössä.