Uutiset

Tiehallinto
tekee talvella
pistokokeita
tienhoidosta

Tiehallinto kiinnittää alkavana talvena aiempaa enemmän huomiota teiden kunnossapidon urakoitsijoidensa laadunvalvontaan ja palvelutasoon. Alueurakat käynnistyvät lokakuun alussa.

Tiehallinto velvoittaa urakoitsijat mittaamaan esimerkiksi teiden kitkaa ja lumen paksuutta sekä dokumentoimaan nämä ja hoitotoimensa tiehallinnon seurantajärjestelmään.

Lisäksi tiemestarit tekevät pistokokeita samoista mittauksista.

Urakoitsijoita ei kuitenkaan velvoiteta tarjoamaan parempaa palvelua kuin tiehallinto on tilannut.