Uutiset

Korkeakouluasiamies
aloitti Loimaan seudulla

EEVA SUOJANEN

Korkeakouluasiamies on aloittanut työnsä Loimaan seutukunnalla. Asiamies Anita Silanterä sanoo, että tavoitteena on monipuolistaa seutukunnassa tarjottavaa korkeakoulutasoista opetusta sekä tiivistää yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Loimaan seutukunnassa halutaan nostaa osaamisen tasoa. Vaikka koulutustarjontaa on, keskimääräinen koulutustaso Loimaan seudulla on alhaisempi kuin muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa.

Korkeakouluasiamiehen mielestä opintotarjonnan suunnittelu seudun elinkeinoelämän tarpeita ja asukkaiden kiinnostusta vastaavaksi on haaste. Siihen vastataan rakentamalla oppilaitosten välinen tiivis yhteistyöverkko, joka poimii toiveet, kehittää vaihtoehtoja ja suunnittelee tarjontaa.

- Loimaalla sijaitseva Turun ammattikorkeakoulun toimipiste on yrityksille ja yhteisöille voimavara, josta kannattaa pitää kiinni, Silanterä huomauttaa.