Uutiset

Rikosten
todistajille
tukilinja

Rikosuhripäivystys on avannut todistajien tukilinjan. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtajan Petra Kjällmanin mielestä todistajan asemaan ja tukeen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Lisäksi todistajan kohtelua pitää parantaa, jotta hän kykenee antamaan todistuksensa rauhallisin ja turvallisin mielin.

Rikosuhripäivystys antaa tukea ja neuvoja sekä rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja uhrin asiassa todistaville puhelimitse ja henkilökohtaisesti. Todistajan tuki palvelee numerossa 0203 16118 ma-ke klo 17-19. Palvelut ovat uhrille maksuttomia puhelumaksuja lukuun ottamatta.