Uutiset

Eura aikoo kaavoittaa
Yhdystielle uudet kasvot

JORMA PIHLAVA

Eurassa viritellään kunnianhimoista kaavoitushanketta, joka toteutuessaan antaisi kuntakeskukselle entistä kaupunkimaisemmat kasvot.

Kohteena on Rakentajantieltä Maasillantielle ulottuva reilun kilometrin mittainen Yhdystien osuus, jonka lähituntumassa sijaitsevat terveyskeskus, kirjasto ja paloasema. Ajatuksena on kaavoittaa Yhdystien varteen noin 30 000 kerrosneliötä asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja.

Hankkeen pohjustukseksi kunta kilpailutti kolmen suunnittelutoimiston ideat ja valitsi niiden pohjalta kaavoituksen ohjenuoraksi helsinkiläisen arkkitehtitoimisto AJAKin suunnitelman Lehti . Sen kantavana ajatuksena on sijoittaa rakennusmassat tiiviisti Yhdystien varteen.

Tekninen johtaja Aarno Oksanen on tyytyväinen uusia ideoita esitellessään eikä vähiten siksi, että kunnanhallitus oli edellisiltana suhtautunut niihin suopeasti.

- Yhdystien nykyisellään maantiemäinen luonne pyritään muuttamaan pääkatumaiseksi. Nyt aletaan laatia kaavaluonnosta ja ellei mitään odottamatonta tule vastaan, pystytään ensimmäisiä rakennuspaikkoja tarjoamaan jo ensi keväänä, Oksanen kertoo.

Suunnitelmassa ehdotetaan rakennusalueiksi muiden muassa terveyskeskuksen edessä kasvavaa koivikko-männikköä sekä kaupungintalon tonttina tunnettua kirjaston ja paloaseman välistä peltoaluetta. Yhdystiehen pohjoisesta rajautuva kapea Pajupuisto on ideoitu rivi- ja paritalojen alueeksi.

Uusia asuntoja alueelle voisi Oksasen mukaan tulla 20 000 kerrosneliön verran, mikä tarkoittaa noin 300 hengen asuttamista.