Uutiset

Kehittämis-
johtajan vaali
äänestytti
Loimaalla

Hallintotieteiden maisteri Sami Suikkanen valittiin Loimaan kehittämisjohtajaksi. Virka on määräaikainen ja se täytettiin 31.12. 2008 saakka. Päätös vaati kaksi äänestystä.

Suikkanen on hoitanut kehittämisjohtajan tehtäviä viime vuoden elokuusta saakka, kun sen ensimmäinen haltijan Ilpo Jorasmaan työsuhdetta ei jatkettu koeajan jälkeen.

Sitoutumaton valtuutettu Antti Hirvelä kritisoi valintaa, joka tehtiin virkaa uudelleen auki julistamatta ja saattamatta hakijan kelpoisuutta valtuuston tietoon, vaikka kyseessä on yli puoli vuotta kestävä määräaikainen työsuhde.

Valtuusto torjui Hirvelän palautusesityksen äänin 41-3 ja hyväksyi samoin äänin Suikkasen valinnan.

Kaupunginjohtaja Jorma Kopun mukaan valintatilanne oli ongelmallinen, mutta Kuntaliiton juristin mukaan päteväksi todettu viranhaltija voidaan valita ilman hakumenettelyn uusimista. Asiasta ei ole Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöstä.