Uutiset

Verenpaine-
taudin hoitoa
ei oteta
tarpeeksi
vakavasti

Tutkijan mielestä verenpainepotilaiden hoidon seurantaa ja elintapaneuvontaa pitäisi tehostaa, sillä lähes jokaisella on hoidossaan ongelmia. Vain joka neljäs terveyskeskuksessa hoidettu potilas pystyy saavuttamaan tavoitteen mukaiset verenpainearvot.

Kuopion yliopiston tuoreen väitöstutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa potilaista suhtautuu välinpitämättömästi verenpainetautiinsa.

- Hoidon seuranta on jäänyt liiaksi potilaiden omalle vastuulle. Jokainen heistä pitäisi ottaa aktiiviseen seurantaan. Terveydenhuollossa tarvitaan huomattavasti potilaskeskeisempää näkökulmaa yhdistettynä tehokkaaseen neuvontaan ja verenpainelääkitykseen, kertoo proviisori Erkki Jokisalo .

Jokisalo selvitti väitöstutkimuksessaan potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja ongelmia verenpainetaudin hoidossa. Tutkimukseen osallistui lähes 1 800 terveyskeskuksien ja yli 400 apteekkien verenpainepotilasta. Suomessa on puoli miljoonaa potilasta, joilla on erityiskorvattavia verenpainelääkkeitä.

Moni ei usko taudin hallintaan

Verenpainepotilaana oleminen koetaan vaikeaksi. Potilaat pelkäävät mm. lääkkeiden pitkäaikaisen käytön haittoja. Yli puolet potilaista kokee saaneensa liian vähän tietoa sairaudestaan. Kahdella kolmasosalla on ollut ongelmia hoidon seurannassa.

- Potilaat tarvitsevat paitsi tukea ja aikaa myös tietoa sairaudestaan. Monilla on käsitys, että verenpainetauti olisi harmiton sairaus, mitä se ei hoitamattomana todellakaan ole.

Moni ei myöskään usko, että heidän tautinsa voidaan saada hallintaan. Jokisalon mukaan kyseessä on pitkälti tiedon puute.

- Pitkäaikaisen hoidon onnistumiseksi tarvitaan saumatonta yhteistyötä potilaan, lääkärin ja koko terveydenhuollon henkilöstön välillä.