Talousliite

MuutosFoorumista kehittämisen työväline

Turun Ammattikorkeakoulun Täydennys- ja palvelukeskuksen työyhteisöjen kehittämistuote MuutosFoorumi on uusi käytännönläheinen työväline, joka helpottaa muutoksen läpiviemistä yrityksissä.

MuutosFoorumi räätälöidään kullekin organisaatiolle erikseen ja koko henkilöstö otetaan mukaan uudistuksen toteuttamiseen. Kehittäminen tapahtuu työn äärellä ja tarkoituksena on, että "foorumi" jää pysyväksi työkäytäntöjen parannusmenetelmäksi.

Se on osallistava ja sitouttava toiminnan uudistamismenetelmä, joka perustuu Suomessa kehitettyyn muutoslaboratoriomalliin®. Sen avulla henkilöt voivat tarkastella käytännön työn tekemistä suhteessa muutoksiin, arvioida vaikutuksia ja samalla ohjata muutosta oman työnsä asiantuntijana.

Muutosfoorumissa on erilaisia työskentelytapoja, jolla asiat tehdään näkyviksi. Se perustuu ajatukseen, että työ koostuu erilaisista osatekijöistä, jotka ovat muutoksen alaisina. Toimintajärjestelmämallin avulla työyksikön olennaiset tekijät kootaan seinätaulustoon.

Keskeistä on, että erilaiset vaikutussuhteet pystytään näkemään yhtä aikaa: kohde ja ilmiöt, asiakkaat ja työntekijät, tarpeet ja tulokset, menetelmät ja välineet, työjako, kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt. Syntyy kuva siitä, millainen toimintatapa on nyt, ja mihin suuntaan se tulee muuttumaan tai mihin sitä tulisi muuttaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jokaisella työpaikan henkilöllä on mahdollisuus kirjata tauluun huomioitaan. Näin vältetään virheratkaisuja ja pienetkin yksityiskohdat tulee otettua muutoksen myllerryksessä huomioon.

Täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen yritysten ja organisaatioiden kehittämistiimi on lähtenyt soveltamaan muutoslaboratoriomenetelmää® omana palvelunaan. Tiimissä toimivat aikuiskoulutuspäällikkö Eila Jylhä , projektipäälliköt Sinikka Leino ja Eija Kavanti ja projektiassistentti Maaret Lehtonen . Heillä on taustatukenaan ja yhteistyökumppaneinaan paitsi täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen ja koko ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja lisäksi laaja ulkoinen osaaja- ja asiantuntijaverkosto.

Soili Nurmi