Talousliite

Valtio kerää polttoaineveroa kolme miljardia vuodessa

TS/Saara Pelkonen<br />Tankkaus on tehokas veroautomaatti.
TS/Saara Pelkonen
Tankkaus on tehokas veroautomaatti.

- Liikennepolttoaineilla tarkoitetaan moottoribensiiniä ja dieselöljyä, joita käytetään tieliikenteessä. Polttoaineverotuksesta yli kaksi kolmasosaa tulee liikenteestä, kertoo ylitarkastaja Jukka Saarinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Polttoöljyä saa käyttää edelleen esimerkiksi maatalouskoneissa, paikallismoottoreissa ja venemoottoreissa. Öljytuotteista lähes puolet käytetään Suomessa liikenteessä, missä bensiini ja dieselöljy ovat tilastollisesti ainoat merkittävät energianlähteet Kokeilukäytössä on lisäksi muita polttoaineita kuten maakaasu, nestekaasu ja sähkö.

Energiaverot ovat valtiovarainministeriön finanssisihteeri Petri Malisen mukaan valmisteveroja, joita kannetaan liikenne- ja lämmityspolttoaineista sekä sähköstä.

- Polttoainevero on kiinteä, euromääräinen ja myyntihinnasta riippumaton valmistevero. Vero koostuu perusverosta, lisäverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Valmistevero on yhteensä rikittömässä bensiinissä 58,76 senttiä litralta ja dieselöljyssä 31,94 senttiä litralta, valottaa Malinen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Huoltovarmuusmaksu on bensiinilaaduilla 0,68 senttiä ja dieselissä 0,35 senttiä litralta. Perusveroa otetaan ainoastaan öljytuotteista. Bensiinin ja dieselöljyn perusvero on porrastettu niiden laadun ja ympäristöominaisuuksien mukaan. Lisäveroa kannetaan öljytuotteista ja lisäksi myös muista fossiilisista polttoaineista ja sähköstä.

Lisävero määräytyy Suomen lain mukaan tuotteen hiilisisällön perusteella. Vero on nykyisin 18,05 euroa hiilidioksiditonnilta. Hiilisisällön perusteella määräytyvään veroon on tehty kuitenkin joitain poikkeuksia. Maakaasulle on säädetty 50 prosentin veronalennus.

Turpeen verotuksesta luovuttiin

Heinäkuussa voimaan astuneen lainmuutoksen myötä luovuttiin turpeen verotuksesta. Samalla poistui myös turpeelle sähköntuotannossa myönnettävä verotuki. Veron poistolla halutaan parantaa turpeen asemaa uudessa, päästökaupan synnyttämässä kilpailutilanteessa.

Bensiinin ja dieselöljyn sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn kuluttajahinnoista verotus muodostaa merkittävän osan. Esimerkiksi bensiinin kuluttajahinnassa on veroa 60 -70 prosenttia.

- Arvonlisävero lasketaan tuotteen hinnasta, johon on lisätty valmistevero, kertoo Jyrki Pohjolainen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuosina 1988-2004 tekemä kuluttajahintaseuranta osoittaa kuluttajahintojen vaihtelevan kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja huoltoasemittain.

Polttoaineveroa korotettiin 1990 -luvulla lähes joka vuosi. Nykyinen verokanta on ollut voimassa vuoden 2003 alusta. Tuolloin öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan oli 9,6 miljoonaa tonnia. Lukuun on laskettu mukaan energiatuotteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemian teollisuuden raaka-aineet.

Polttoaineverojen nostamista on perusteltu keinona vähentää liikenteen ympäristökuormitusta. Polttoaineverotus on kuitenkin Suomessa jo entuudestaan EU-maiden huipputasoa. Lisäksi tieliikenteeltä kerätään runsaasti veroja, joista vain vähäinen osa käytetään kohentamiseen kuten tienpitoon.Yleisen arvion mukaan polttoaineita verottamalla valtio pystyy nopeastiliikenneolojen ja helposti paikkaamaan budjetissa olevia muita vajauksia.

Euroopan unioni on viime vuosina pyrkinyt yhdentämään jäsenmaiden energiaverotusta. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen EU:ssa on päästy sopimukseen kaikkia energiatuotteita koskevasta minimiverodirektiivistä. Direktiivi astui voimaan viime vuoden alussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Biovoimaan ei verohelpotuksia

Raakaöljyn kallistuminen on herättänyt Suomessakin keskustelua bioperäisiin polttoaineisiin panostamisesta verohelpotusten avulla.

Bioenergian käytön lisäämiseen KTM:ssä suhtaudutaan periaatteessa positiivisesti, mutta Saarinen ei pidä todennäköisenä, että Suomessa luovuttaisiin Ruotsin tavoin biopolttoaineiden valmisteverosta.

- Veroratkaisuilla tuskin pystytään ohjaamaan kysyntää kotimaiseen tuotantoon. Ruotsissakin 80 prosenttia käytettävästä etanolista tulee ulkomailta, jossa valmistuskustannukset ovat selvästi alhaisempia, Jukka Saarinen toteaa.

VM:n Petri Malinen muistuttaa, että kotimaista biopolttoainetuotantoa yksipuolisesti tukeva verohelpotus olisi ristiriidassa maailmankaupan vapauttamiseen tähtäävien WTO-neuvottelujen kanssa.

- Etanolin tuotanto on Brasiliassa niin paljon halvempaa, etteivät edes verohelpotukset muuttaisi kilpailuasetelmia kotimaisen hyväksi, arvioi Malinen.

Hallitus julkistaa marraskuun alussa ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon, jossa otetaan kantaa myös biopolttoaineiden käyttöön.

Riku-Matti Akkanen