Uutiset

Heinäluoma
puolusti
Afrikan maiden
kehitysapua

Pohjoismaat ja Baltian maat antavat vahvan tukensa Maailmanpankkiryhmän Afrikka-toimintasuunnitelmalle, sanoi valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd) Washingtonissa sunnuntaina.

- Toimintasuunnitelman avulla voidaan vahvistaa pankkiryhmän tukea Afrikan maissa, jotta ne saavuttaisivat kehityksen niin sanotut vuosituhattavoitteet vuoteen 2015 mennessä

Pohjoismaat ja Baltian maat korostavat kuitenkin, että maailman köyhimmille maille annettavat velkahelpotukset eivät saa johtaa varsinaisen kehitysavun supistumiseen eivätkä Maailmanpankkiin kuuluvan IDA-rahaston rahoitusmahdollisuuksien heikentymiseen. Velkahelpotusten rahoitus tulee siksi korvata IDA:lle täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti IDA:n rahoittajamaiden kesken.

Heinäluoma edusti Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä Maailmanpankin ja Kansainvälisen Valuuttarahaston yhteisen Kehityskomitean kokouksessa.

Kehityskomiteassa on 24 jäsentä. Jäsenet ovat etupäässä valtiovarainministereitä, jotka edustavat rahoituslaitosten 184 jäsenmaata. Komitean puheenjohtaja on Etelä-Afrikan valtiovarainministeri TrevorManuel.

Pohjoismaat ja Baltian maat korostavat Maailmanpankin ja IMF:n asemaa kehitysmaiden ulkomaankaupan edellytysten vahvistamisessa. Olisi tärkeää, että kehitysmaat voisivat hyödyntää markkinoiden avautumisen tuomia mahdollisuuksia talouskasvunsa nopeuttamiseksi ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinoiden avautumisen vaikuttava kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n Dohan neuvottelukierros on saatava hyvään lopputulokseen joulukuussa.