Uutiset

Vuorottelu-
vapaasta hyviä
kokemuksia

Helsinki (STT)

Vuorotteluvapaalla olleet palkansaajat ja sijaisiksi palkatut työttömät kokevat hyötyneensä selvästi vuorotteluvapaasta. Palkansaajat jaksavat sen ansiosta paremmin, ja sijaisuudet edistävät sijaisten myöhempää työllistymistä, kertoo Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus.

Vuorotteluvapaajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1996. Vuosina 1996-2004 vuorotteluvapaalle jäi 90 885 palkansaajaa. Naisten osuus vuorottelijoista ja sijaisista oli noin 71 prosenttia.

Puolet vuorottelijoista työskentelee kuntasektorilla, kolmasosa yrityksissä ja kymmenesosa valtiolla. Vuorottelijoiden yleisimmät toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, julkinen hallinto, teollisuus, kuljetus ja tietoliikenne ja koulutus.