Uutiset

Satakunnan sairaanhoitopiiri
tukee tupakkalakkolaisia

Turun Sanomat, Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirissä aletaan auttaa työntekijöitä eroon tupakasta työnantajan kustantamalla ohjauksella ja vieroituslääkehoidolla. Samalla aletaan kouluttaa henkilöstöä tekemään ammattitaitoista ja laajaa potilaisiin kohdistuvaa vieroitustyötä.

Tupakasta vieroittamisesta on tarkoitus tehdä sairaanhoitopiirin sairaaloissa entistä näkyvämpi ja vaikuttavampi osa potilastyön arkea. Keskussairaalaan on lisäksi tulossa vieroituspoliklinikka sellaisille potilaille, joille tupakoinnin jatkaminen muodostaa erityisen suuren riskin.

Rahat kahden tupakkahoitajan palkkaamiseen ja tupakoivan henkilöstön vieroituslääkkeisiin sisältyvät sairaanhoitopiirin hallituksen ensi vuoden talousarvioehdotukseen. Tupakkasotaan on tarkoitus varata ensi vuodeksi rahaa noin 150 000 euroa.

Tavoitteena on savuton sairaala ja terveyden edistäminen tupakointia ja nikotiiniriippuvuutta vähentämällä. Suomessa sairaaloiden henkilökunnan tupakointikielto on voimassa jo 12:ssa eli useammassa kuin joka toisessa sairaanhoitopiirissä. Satakunnassa tupakointikieltoon ei ole vielä menty.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä henkilökunnalta kyseltiin keväällä tupakointitottumuksia, nikotiiniriippuvuutta, halukkuutta tupakoinnin lopettamiseen ja arviota tuen tarpeesta sekä suhtautumista savuttomaan sairaalaan. Noin puolet 3 200 työntekijästä vastasi, ja vastauksista voitiin päätellä, että sairaanhoitopiirissä tupakoivia työntekijöitä on liki 600. Heistä 400 suunnittelee tupakoinnin lopettamista ja ainakin 250 haluaa tukea lopettamiseen. Lähes kaksi kolmasosaa tupakkakyselyyn vastanneista oli savuttoman sairaalan kannalla.