Uutiset

Kiire lisää
vaaratilanteita sähkö-
alan töissä

Sähköalan ammattilaiset pitävät alansa suurimpana työturvallisuusriskinä kiirettä. Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan laitoksen tekemän haastattelututkimuksen mukaan kiire aiheuttaa laiminlyöntejä, joista seuraa vaaratilanteita.

Muun muassa jännitteettömyyden toteaminen ja työmaadoittaminen saattavat jäädä työpaikoilla tekemättä kiireen ahdistaessa.

Yli puolet haastatelluista nimeää kiireen syyksi liian kireän aikataulun. Myös työnteon keskeytykset, työpäivän pirstaloituminen, vaatimukset tehokkuuden lisäämisestä, henkilökunnan vähäisyys ja töiden lisääntyminen lisäävät kiirettä sähkötyömailla.