Uutiset

Sotaveteraanit haluavat
kuntoutusta kotona

ERJA TAPANA

Sotaveteraanien kuntoutuksen painotusta halutaan muuttaa nykyisestä laitoshoidosta avokuntoutukseen. Vuosia puuhattu veteraanilainsäädäntöön kuuluva asetusuudistus on viimein totta, ja sitä aletaan soveltaa vielä tänä vuonna.

Turussa torstaina kokoontuneet Länsi-Suomen läänin kuntien veteraaniasioita hoitavat läänin ja kuntien virkamiehet pohtivat yhdessä, miten uudistusta olisi toteutettava.

- Ensisijaisesti olisi turvattava veteraanien elämisen edellytykset tuomalla heille kotiin riittävät palvelut. Jatkossa rintamaveteraaneille annetaan entistä enemmän päivä-, koti- ja muuta avokuntoutusta. Se on veteraanien toive. Laitoskuntousta he eivät enää kestä, toteaa rintamamiesasianneuvottelukunnan varapuheenjohtaja, läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero.

Hänen mielestään tärkeintä on veteraanien toimintakyvyn ylläpitäminen.

Sotaveteraaneista vajaat 100 000 on vielä elossa, ja heidän keski-ikänsä on 84 vuotta.

Veteraanien kuntoutukseen ohjattua valtion rahaa on viime vuosina jopa jouduttu palauttamaan, koska halukkaita ei ole ilmaantunut riittävästi laitoskuntoutukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaiken kaikkiaan valtiolta on tullut vuosittain 100 miljoonan potti, josta puolet on ohjattu veteraanien kuntoutukseen ja puolet hoitolaitoksille.

Paateron mukaan laitoskuntoutuksen käyttö on vaihdellut melkoisesti eri kunnissa.

Tavoitteena on, että vuodesta 2005 kaikki rintamaveteraanit saavat tarvitsemansa kuntoutuspalvelut, ja niistä vähintään puolet toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena.

Veteraanien tarvitsemat palvelut ovat osa kuntien vanhustenhuollon palvelukokonaisuutta. Jotta uudistus toteutuu käytännössä, veteraanien tarpeet on huomioitava kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseissa. Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palveluihin ja kuntoutukseen osoitetut määrärahat on käytettävä täysimääräisesti.