Uutiset

Järviveden laatua voi parantaa kalastamalla

Kuivaniemi,
(STT)

Järviveden laatua voidaan parantaa poistamalla järvestä sen laatua huonontavia kaloja. Tämä on todettu pohjoispohjanmaalaisessa Kuivaniemen kunnassa, jossa on aloitettu Pohjois-Suomen suurin poistokalastusoperaatio.

Operaation tarkoituksena on hävittää rehevöityneestä Oijärvestä vähintään 150 tonnia järven laadun kannalta ongelmallisia kaloja.

Työläs kalanpoisto-operaatio kestää vuoteen 2007 saakka. Sen aikana pinta-alaltaan runsaan 2 100 hehtaarin suuruisesta järvestä on tarkoitus narrata etenkin särkiä, lahnoja ja salakoita, joita järvessä esiintyy runsaasti.

Elokuun alussa tehdyn koekalastuksen perusteella havaittiin, että yli 70 prosenttia järven kalastosta koostuu särjen, lahnan ja salakan kaltaisista särkikaloista. Myös pasuria tavattiin.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen projektipäällikkö Arto Hirvonen kertoo, että laadun kannalta ongelmalliset kalat kuormittavat järveä.