Uutiset

Käytöshäiriöihin puututtava tarmokkaammin

Lasten ja nuorten käytöshäiriöihin pitäisi pohjoismaisten oikeuspsykiatrien mukaan puuttua tarmokkaammin. Häiriöihin puuttuminen olisi tärkeää rikosten ehkäisyssä, sillä monilla rikosuralle ajautuneilla on ollut jo lapsuudessaan käytöshäiriöitä.
Esimerkiksi Norjassa jopa 60 prosentilla vangeista on ollut lapsuudessaan tarkkaavaisuushäiriö. Sadat pohjoismaiset oikeuspsykiatrian asiantuntijat ovat kokoontuneet Vaasaan Pohjoismaisille oikeuspsykiatrian päiville. Kaikkien Pohjoismaiden yhteinen ongelma lasten ja nuorten psykiatristen häiriöiden hoidossa on resurssipula.