Uutiset

Turun uusi piispa valitaan syyskuussa

Turun piispanvaalin ensimmäinen vaalipäivä on torstaina syyskuun 8. päivä. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, valinta tehdään kahden eniten ääniä saaneen välillä torstaina 29. syyskuuta. Vaalissa on noin 840 äänestäjää. Vaali toimitetaan yhtä aikaa arkkihiippakunnan kymmenessä rovastikunnassa. Valitsijajoukon muodostavat alueen papit ja lehtorit, maallikkovalitsijat, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.