Uutiset

Vasemmistoliitto vaatii
lisää rahaa köyhille

Vasemmistoliiton johto vaatii hallitusta budjetoimaan reilusti niin sanottuun köyhyyspakettiin. Vasemmistoliitto huomauttaa, että alamittainen köyhyyspaketti ei riitä korvaamaan rikkaiden varallisuusveron poistamista.

Vasemmistoliiton puoluejohto ja ryhmätoimikunta esittelivät omaa köyhyyspakettiaan eduskunnassa tiistaina. Yhteensä 320 miljoonaa euroa kustantavassa paketissa poistettaisiin toimeentulotuen asumismenojen seitsemän prosentin omavastuuosuus. Toimeentulotukea muutettaisiin niin, että toimeentulotuen saajilla lapsilisä ei vähennä tukea ensimmäisen lapsen osalta. Työttömien peruspäivärahaa korotettaisiin 1,70 euroa päivältä.

Kansaneläkkeeseen tehtäisiin 20 euron tasokorotus. Opintorahaa korotettaisiin 15 prosentilla ja sen tarveharkinta poistettaisiin yli 18-vuotiailta. Sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan vasemmistoliitto nostaisi työttömyysturvan vähimmäistasolle.