Uutiset

Turun kehyskuntien uusi asutus
halutaan linja-autoreittien varrelle

TS/Arto Takala<br />Turun kehyskuntien asukkaista yhä useampien työmatka kulkee Turkuun. Paluuliikenne esimerkiksi Ruskon suuntaan on vilkasta iltapäivisin.
TS/Arto Takala
Turun kehyskuntien asukkaista yhä useampien työmatka kulkee Turkuun. Paluuliikenne esimerkiksi Ruskon suuntaan on vilkasta iltapäivisin.

ERJA HYYTIÄINEN

Linja-autoreittien pitäisi olla jatkossa ratkaiseva tekijä, kun kunnat etsivät uusia kaavoitettavia asuntoalueita. Tähän kantaan on kääntymässä tekeillä oleva Turun seudun kehyskuntien liikennejärjestelmäsuunnitelma. Toimella pyritään ratkaisemaan Turun sisääntuloväylien tukkoisuus sekä helpottamaan pikkukuntien taloudellista tilannetta.

Turun kehyskuntien asukkaista vain neljännes löytää työpaikkansa omasta kunnasta, muut ajavat kymmenienkin kilometrien matkan työpaikalleen. Joukkoliikennejärjestelmää suunnittelemassa oleva Sakari Somerpalo totesi suunnitelmaluonnoksen ruodintatilaisuudessa, että jos Turun keskustasta piirretään 30-kilometrisellä säteellä ympyrä, sen sisällä olevista asukkaista neljännes käy töissä Turussa. Kun mukaan lasketaan naapurikuntiin töihin ajavat, putoaa kotikunnassaan työtätekevien määrä alhaisimmillaan reiluun viidennekseen.

Voimakas pendelöinti koti- ja työpaikan välillä rasittaa nykyistä tieverkkoa. Esimerkiksi Turkuun matelee nykyisin kasi- ja ysitien ohella jatkuva autojonovirta Ruskolta. Innokkaimpia oman kunnan ulkopuolella työssä käyviä ovatkin ruskolaiset ja maskulaiset.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Somerpalon mukaan pendelöinti on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan kun yhä useampi Turun naapurikuntalaisista matkaa töihin seutukeskukseen myös ajomatkat ovat pidentyneet, eikä loppua pendelöinnin vankistumiselle näy.

Turun sisääntuloväyliä ei kuitenkaan Somerpalon mukaan enää voida kasvattaa, joten ratkaisut on etsittävä muualta. Sellaiseksi tarjotaan tehostuvaa joukkoliikennettä, jonka turvaamiseksi kaivataan muun muassa Turun keskustaan bussikaistoja, nopeampia reittejä sekä uudenlaisia seutulippuvaihtoehtoja.

Linja-autoreittien varrelle rakentuvan kuntakuvan ennakoidaan palvelevan myös taloutta.

- Joukkoliikenne vetää yhteiskuntarakennetta kasaan. Se on edullinen myös kunnan taloudenpidon kannalta, projektipäällikkö Markku Kivari sanoo.

Turun naapurikunnissa Ruskolla ja Vahdolla asia on jo havaittu. Vahdon kunnanvaltuuston puheenjohtajan Antti Pihlavan (kesk) mukaan pienen kunnan onni on asutuksen keskittyminen palvelujen ympärille.

Naapurikunta Ruskon kunnanjohtajan Arto Oikarisen mukaan reippaita muuttovoittoja napsiva kunta kaavoittaa nyt uusia alueita jo olemassa olevien palvelujen tuntumaan. Yksi mietittävä asia on joukkoliikenne.

Ruskon kunnanhallituksen jäsen Martti Raikasniemi (sd) muistutti, että väestön ikääntyminen tuo uudenlaisen paineen joukkoliikenteeseen. Yhteyksiä on oltava tarjolla myös niille, jotka eivät enää uskaltaudu oman auton rattiin.

Nousiaisten valtuuston puheenjohtaja Matti Karjalainen (kesk) peräsi tietoa Halikon ja Kustavin välille suunnitellun Haku-tien kohtalosta. Vastausta Karjalainen ei saanut, lähinnä toteamuksen, että juuri siksi liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarpeen.

Ensi vuoden alkupuolella lausuntokierrokselle lähtevä, vuoden 2020 tuntumaan ulottuvan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on panna oman alueen liikenteen kehittämishankkeet tärkeysjärjestykseen. Kivarin luonnehdinnan mukaan tähän asti hankkeita on toteutettu sitä mukaa kun resursseja on löytynyt, jatkossa ensin valitaan toteutettavat työt ja sen jälkeen etsitään raha ja työvoima.

Oikarisen arvion mukaan yhteisymmärryksen saavia hankkeita on helppo löytää, vaikka pienemmissä tietöissä katsottaisiinkin vain oman kulmankunnan tarpeita.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Esimerkiksi Turun ohitustie on sellainen, jonka nelikaistaistamisesta hyötyvät kaikki, Oikarinen ennakoi.