Uutiset

Paimio säästää
koulukuraattorin palkasta

Turun Sanomat, Paimio

Paimio ei palkkaa koulukuraattoria tulevalle syyslukukaudelle. Kunnanhallitus päätti äänin 5-4 jättää viran täyttämättä. Päätöksen taakse pantiin ponsi, joka velvoittaa päättäjiä. Ensi vuoden talousarvioon on etsittävä rahat koulukuraattorin palkkaan. Samalla kaupunki päätti puolittaa tukiopetusresurssit.

Päätöksen taustalla on kaupungin tiukille ajautunut talous.

Myös koulutoimen oli etsittävä oma osuutensa säästöpotista.

Rehtorien esittämä lista meni läpi lähes sellaisenaan. Ainoastaan Nummenpään koulun lakkauttaminen jätettiin toteuttamatta.

Kunnanhallitus vaatii kuitenkin viranhaltijoita selvittämään syksyn talousarvioseminaaria ja tulevia päätöksiä varten jokaisen koulun oppilaskohtaiset menot.

Säästöjä kootaan myös luopumalla ala-asteiden liikunnan yhdyshenkilöstä, lyhyiden sijaisuuksien hoitamisella oman toimen ohella sekä jättämällä Vistan koulussa tapahtuvan viran osa-aikaistamisesta puuttumaan jäävät tunnit nykyhenkilöstöllä hoidettaviksi.

Hallinnosta, koulujen määrärahoista sekä investoinneista on kustakin etsittävä oma 5 000 euron säästöpotti. Selvitettäväksi jätettiin myös mahdollisuus vähentää koulujen jäähallituntimääriä.