Uutiset

Turku harkitsee uhkasakon määräämistä VR-Yhtymälle

TS/Timo Jakonen<br />VR:n sähkötalo on valmistunut vuonna 1937. Kiitotavaratoimistoksi rakennettua taloa on käytetty viimeksi toimisto- ja sosiaalitiloina.
TS/Timo Jakonen
VR:n sähkötalo on valmistunut vuonna 1937. Kiitotavaratoimistoksi rakennettua taloa on käytetty viimeksi toimisto- ja sosiaalitiloina.

HANNU MIETTUNEN

Turun kaupunki harkitsee juoksevan uhkasakon määräämistä VR-Yhtymälle, jollei se siisti Turun ratapihan varressa olevia rakennuksia ja tyhjiä tontteja.

Turun rakennuslautakunta käsittelee asiaa tänään.

Kiista liittyy lähinnä tyhjillään olevaan ns. sähkötaloon, joka sijaitsee päärautatieaseman vieressä osoitteessa Ratapihankatu 35.

VR haki rakennukselle purkulupaa jo vuonna 2003. Rakennuslautakunta ei kuitenkaan myöntänyt sitä.

Lautakunta kiinnitti myöhemmin huomiota rakennuksen julkisivun huonoon kuntoon. Se kehotti VR Yhtymää rappaamaan ja maalaamaan sen viime vuoden loppuun mennessä.

Koska mitään ei ole tapahtunut, kaupungin rakennuslakimies esittää vaatimuksen tehostamista 2000 euron uhkasakolla. Sitä seuraisi kuukausittain juokseva 200 euron sakko, kunnes velvoite olisi täytetty.

Samansuuruista uhkasakkoa esitetään myös Ratapihankatu 41:ssä olevan asuintalon pihamaan siistimiseksi. Rakennuslautakunta on kehottanut VR-Yhtymää poistamaan pihalla olevat varastokontit ja muun romun sekä kunnostamaan pensas- ja teräsverkkoaidat. Tätäkään kehotusta ei ole noudatettu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

VR on nyttemmin ilmoittanut hakevansa sähkötalolle purkulupaa uudelleen. Toisen kohteen pihamaan se aikoo kunnostaa.

Varastokontit ovat yhtiön mukaan tarpeen asukkaiden puuvarastoina. Niiden säilyttämiseen aiotaan hakea erillinen lupa.

Museon vastustus esti purkamisen

Sähkötalon purkuluvan kaatoi viimeksi lähinnä maakuntamuseon vastustus. Museon mielestä 1937 tehdyllä rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä osana ratapihan kokonaisuutta.

Museo huomautti myös, ettei purkamista vaatinut mikään välitön uudisrakennushanke, tien leventäminen tai rakennuksen huono kunto. Se esitti, että talolle keksittäisiin uutta käyttöä.

VR katsoi, että rakennuksen korjaaminen tulisi liian kalliiksi. Talolle olisi sen mukaan myös vaikea löytää uutta käyttöä.

VR huomautti, että taloa ei ole suojeltu kaavassa. Sitä ei ole liioin merkitty museoviraston kanssa 1998 laadittuun suojelusopimukseen, jonka laadinnan yhteydessä arvioitiin koko maan rautatieasemien suojelukohteet.

Viereen asuintaloja ja toimistoja

Turun kaupungilla, VR:llä ja Ratahallintokeskuksella on ollut suurisuuntaisia uudisrakennussuunnitelmia koko Turun ratapihan ympäristöön.

Kaupungin tarkoitus on ollut houkutella muut osapuolet uudisrakennusoikeudella ns. matkakeskuksen rakentamiseen. Juna- ja linja-autoliikenteen yhdistävää uutta asemaa on suunniteltu ratapihan ylle Aninkaisten sillan viereen.

Ratapihan ympäristössä vapaaksi jääneitä alueita on aiottu kaavoittaa asumisrakentamiseen. Ns. Kaunen kulman alueesta on jo laadittu asemakaavaehdotus.

Ratapihankadun ja radan väliin on alustavasti suunniteltu toimistotaloja. Sähkötalo jäisi niiden tielle.