Uutiset

Oikeusministeriö ehdottaa ulosottovelkojen vanhentumista

Ulosotossa olleet velat vanhentuisivat kaksi vuotta ulosoton päättymisen jälkeen, jos oikeusministeriön ehdotus uudeksi ulosottokaareksi toteutuu. Ministeriön ehdotus on lähetetty lausuntokierrokselle.

Lausuntokierros jatkuu syksyyn saakka ja hallituksen esitys uudeksi laiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuonna. Uusi ulosottokaari voisi tulla voimaan vuoden 2008 alussa. Velkaa voidaan periä luonnolliselta henkilöltä ulosottotoimin 15 tai 20 vuoden ajan, mutta tähän asti on ollut epäselvää, mikä on velan juridinen asema sen jälkeen. Ehdotuksen mukaan saatava lakkaisi olemasta voimassa kaksi vuotta ulosoton päättymisen jälkeen.