Uutiset

Ruoppaus käynnistyi Pansion satamassa

TS/Marika Tamminen<br />Rekkaralli Pansion satamassa on kiivasta, kun Kakolan puhdistamotyömaalta tuodaan kivilouhetta ruopattavan alueen täytteeksi.
TS/Marika Tamminen
Rekkaralli Pansion satamassa on kiivasta, kun Kakolan puhdistamotyömaalta tuodaan kivilouhetta ruopattavan alueen täytteeksi.

JUSSI ORELL

Laiturialueiden ruoppaus- ja pengerrystyöt Pansion satamassa ovat käynnistyneet. Ensimmäisenä on alkanut läntisen alueen ruoppaus. Ruopattavaa aluetta täytetään uusien laiturien pohjaksi Kakolan puhdistamotyömaalta tuotavalla kivimurskalla niin nopeasti kuin suinkin.

- Ruoppaaja kulkee edellä, ja kivet tulevat heti perästä, havainnollistaa Turun sataman tekninen johtaja Matti J. Niemi.

Hänen mukaansa töiden eteneminen on kiinni nimenomaan Kakolan louhekiven riittävyydestä ja kuljetusten sujumisesta. Muualta kiviainesta ei tule. Ruoppauksen piti alkaa satamassa jo viime syksynä, mutta lupaprosessin venyminen on viivästyttänyt töiden alkua.

Tributyylitina huolestuttaa

Suurin osa Pansion sataman noin 340 000 kuution ruoppausmassasta läjitetään Airiston Rajakarille. Laivojen pohjamaaleista merenpohjaan irronnutta myrkyllistä tributyylitinaa sisältävä massa läjitetään tulevan satamakentän pohjaksi satama-alueella sijaitsevaan lahteen. Tributyylitinan valuminen mereen estetään alkuvaiheessa ns. silttiverholla. Myöhemmin saastunut maa-aines stabiloidaan ja eristetään rakennetun penkereen taakse. Pilaantuneen aineksen määräksi arvioidaan 6 500 kuutiota, jossa on tributyylitinaa noin 1,4 kiloa. Eri stabilointimenetelmien vertailu on vielä kesken.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Stabiloinnissa käytetään sementtipitoista ainetta, jota voidaan täydentää teollisuudesta tulevilla ylijäämäaineilla, Niemi kertoo.

Lahteen on tarkoitus läjittää myös Aurajoen saastunutta pohjaa. Hanke on kiinni ympäristöluvan saamisesta. Edellinen anomus tuli "bumerangina" takaisin. Uusi tarkennettu anomus lähtee matkaan syyskuussa.

- Jos lupaa ei tule, sataman on nostettava kädet pystyyn Aurajoen puhdistamisen osalta. Uskon kuitenkin, että lupa tulee. Se olisi ympäristön kannalta paras ratkaisu.

Pansion alueen asukkaat ovat olleet huolissaan pilaantuneiden ruoppausmassojen läjittämisen ympäristövaikutuksista. Niemen mukaan pelko on aiheeton.

- Myrkyt eivät lähde liikkeelle. Kysyisin mieluummin, miten rauhoittaa ihmisiä Aurajoen pohjassa olevista myrkyistä, joita laivojen potkurien liikkeet levittävät.

Kaikki Aurajoen pilaantuneet massat eivät nyt täytettäväksi kaavaillulle alueelle mahdu.

- Tutkimme mahdollisuutta läjittää niitä myöhemmin erillisiin altaisiin, Niemi kertoo.

Kiven välivarastointi ei kannata

Sataman ruoppaustöiden arvioidaan valmistuvan syyskuun alkuun mennessä. Ruopatun alueen pengertäminen kestänee marraskuulle.

- Olemme kiinni Kakolan aikataulussa, joten sen vuoksi töitä tehdään tarvittaessa kellon ympäri.

Turun seudun puhdistamo Oy:n kannalta kiviaineksen päätyminen Pansioon on edullinen ratkaisu. Tätä ennen kiveä on jouduttu kuljettamaan Raisioon.

- Meidän kannaltamme on tärkeää, että kiveä ajetaan mahdollisimman lähelle, jolloin kustannukset ovat pienemmät, toteaa Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Anttila.

Hän puolestaan toivoo, että ruoppaus etenee satamassa joutuisasti, jotta Kakolasta louhittu kivi saadaan kuljetetuksi suoraan määränpäähänsä.

- Kiveä ei kannata varastoida välillä ja kuormata moneen kertaan, koska silloin se menettää arvonsa.

Asemakaavaehdotus lautakuntaan syksyllä

Tällä hetkellä käynnissä olevat ruoppaus- ja pengerrystyöt perustuvat vuonna 1991 hyväksytyyn kaavaan, johon on saatu poikkeamislupa. Sataman laajentaminen nyt käynnissä olevien töiden jälkeen sitä vastoin vaatii uuden asemakaavan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Kaavamuutos on nyt lausuntokierroksella. Se on tarkoitus saada ympäristö- ja kaavoituslautakunnan käsittelyyn kesälomien jälkeen, Matti J. Niemi valottaa.

Sitä, milloin Pansion tuleva suursatama lopullisesti valmistuu, Niemi ei osaa arvioida.

- Tuskin minä sitä päivää näen. Esimerkiksi nykyisen Länsi-sataman rakentaminen kesti 40 vuotta.

- Satamatyöt etenevät yleensä varsin hitaasti. Ellei sitten tule sellaisia piikkejä, että joku liikenne siirtyy kokonaan tänne. Silloin tietysti syntyy investointipainetta.

TS/Marika Tamminen<br />Pansion sataman ruopattava alue täytetään Kakolan puhdistamotyömaalta saatavalla kivilouheella. Ruoppausmassat läjitetään Airiston Rajakarille.
TS/Marika Tamminen
Pansion sataman ruopattava alue täytetään Kakolan puhdistamotyömaalta saatavalla kivilouheella. Ruoppausmassat läjitetään Airiston Rajakarille.