Uutiset

Metsävetoomuksessa 50 000 nimeä

Luontojärjestöjen yhteisen kansalaisvetoomuksen metsien suojelun puolesta on allekirjoittanut jo 50 000 henkeä.

Metsävetoomuksella vaaditaan lisää suojelualueita. Nykyään Etelä-Suomen, Lounais-Kainuun, Pohjanmaan ja Lounais-Lapin alueella metsiä on suojeltu kaksi prosenttia metsäalasta, maan eteläisimmässä osissa alle prosentti.

Jotta metsäluonnon monimuotoisuus voidaan kampanja-alueella taata, ympäristöjärjestöjen mukaan vähintään 10 prosenttia metsistä pitää suojella. Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, BirdLife Suomi, Greenpeace, Maan ystävät ja Natur och Miljö luovuttavat metsävetoomuksen syyskuun alussa valtioneuvostolle ja eduskunnalle.