Uutiset

Mynämäki otti
tuumaustauon
koulun
rakentamisessa

Turun Sanomat, Mynämäki

Mynämäen kunta ottaa harkintatauon koulurakentamisessa. Koulujen tilaongelmia pohtinut arkkitehtitoimisto nosti yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi kirkon vieressä olevan vanhan koulun kunnostamista esikoulun ja peruskoulun käyttöön. Taloa on haikailtu myös kulttuurikäyttöön.

Toisena vaihtoehtona mietittiin entisen opettajien asuntolan purkamista ja Laurin koulun laajentamista sen tilalle. Kunnanhallitus ei kuitenkaan ollut valmis vielä lopulliseen päätöksentekoon vaan jätti selvityksen pohdittavaksi.